Det er forskjell på å henge og å henge

«Han brant huset.» «Bildet hengte på veggen.» «Kvisten knekket.» Synes du at noe skurrer her?

Det tror jeg nok du gjør. Han brente huset, det var derfor det brant. Bildet hang på veggen, fordi noen hengte det opp. Og kvisten knakk. Kanskje fordi noen knekte den.

Noen verb i norsk skrives likt i infinitiv, men er likevel ulike. De betyr rett og slett forskjellige ting. Vi kaller dem parverb. For eksempel å henge. I fortid bøyes det ene verbet sterkt (hang), det andre svakt (hengte): «Jeg hengte opp dressen min. Den hang fint.» Det første verbet tar objekt («dressen»), det andre ikke. Derfor kan du heller ikke si at noen hang seg.

Verb som tar objekt kalles transitive verb. De bøyes svakt (hengte, skvettet, slengte). Verbene som ikke tar objekt kalles intransitive. De bøyes sterkt (hang, skvatt, slang).

Jeg legger merke til famling til og med blant folk som bør ha ordet, og dermed alle parverb, i sin makt. Jeg snakker om  lærere, journalister og politikere. De bommer. Føler også du deg usikker på bøyningen? Pugg dette skjemaet:

Parverbettar objekttar ikke objekt
hengehan hengte opp bildetbildet hang
knekkehun knekte/knekket kvistenkvisten knakk
skvettede skvettet vannsøla skvatt
slengehun slengte inn en søknadgikk og slang
sprengehan sprengte bombabomba sprang
Likte du tipset?

Å ta regi kan handle både om å ta styringa, og å la seg styre. «Ta regi» skal være den gode assistenten når du vil hjelpe andre med å formulere seg.

På de 220 sidene finner du også verktøy som gjør at dine egne tekster kan få flere lesere.

For visst må du bruke knep for å få leseren på kroken. Det er ikke lureri. Tvert imot mener jeg at vi må gi seriøse tekster den ekstra dytten de fortjener.

Slik frister innholdet flere. Publikum får lese noe med substans, framfor å skulle velge bare blant alt tøvet som moderne medier er stappfullt av.

Lars Aarønæs

Forfatter av av en rekke Skriv bedre-bøker