Toppledere er svake for svada

Toppsjefer blir neppe toppsjefer grunnet gode karakterer i norsk. Det ene unntaket fra regelen må være direktøren i Språkrådet, Åse Wetås. Hun vet å snakke forståelig. Inntrykket mitt er at ledere som de fleste av oss vet navnet på, er er temmelig hjelpeløse uten gode hjelpere rundt seg. Faren for å synke ned i svadasumpen er konstant.

Ordet svada er latin. Det betyr «veltalenhet». I dag er ordet blitt synonymt med  «tomme ord og fraser».

Nylig kunngjorde en av Norges viktigste språkinstitusjoner, NTB, at det kommer ny toppleder i huset. Den nye kosten heter Mads Yngve Storvik. Han skal bli både administrerende direktør og sjefredaktør. Mads er med andre ord en mann vi må lytte nøye til. En av telegrambyråets journalister intervjuet ham i anledning ansettelsen. Storvik avsluttet samtalen slik:

«Utviklingen for NTB de siste årene har vært utrolig spennende. NTB har fått flere bein å stå på, noe som er viktig for å sikre NTBs kjernevirksomhet. Byrået må fortsatt være i kontinuerlig utvikling for å øke sin relevans og styrke sin viktige samfunnsrolle. Jeg ser fram til å få være med på denne endringsreisen».

Uthevingene er mine. Ordet «endringsreise» er allerede blitt utsatt for syrlige kommentarer på nettet. Setningen «Byrået må fortsatt være i kontinuerlig utvikling for å øke sin relevans og styrke sin viktige samfunnsrolle» er en setning som likner dem du får hvis du bruker en av nettets mange floskelautomater. Ja, slike eksisterer.

På nettstedet Klarspråk, som er et underbruk av Språkrådet, finner du svadagenerator.no. Det er en automat som gjør det raskt og enkelt å frambringe ymse typer svada. For eksempel forsikringssvada og helseadministrativt tomprat. Her kan du kan lage dine egne setninger om Forsvaret eller om norsk bistand. Setningene du får betyr ikke noe som helst. Det viktige er at de likevel lyder ganske fjongt. Noen nesten som om de var hentet fra virkeligheten.

Et utvalg:

Med utgangspunkt i en forskningsbasert tidshorisont initieres helseinformasjonsflyten i forlengelsen av innsatsfokuseringen (eksempel på helsesvada).

Avhengig av en taktisk operasjonsdimensjon iverksettes avskrekkingseffekten i utnyttelsen av deployeringen (eksempel på forsvarssvada).

Gitt en løpende styringsinnsats tilgjengeliggjøres insentivene parallelt med parametrene (eksempel på generell svada).

Den som har lest Arne Klyve og Jon Severuds «Ordbok for underklassen» vet at det ikke mangler oppfinnsomhet på dette området. Nyordene florerer. Noen skriver håndhevelsesbistand når de mener hjelp. Det enkle ordet møte er selvfølgelig altfor enkelt. Derfor blir det nå oversatt til dialogmøte.

Noe svada går mer i retning orwellsk nytale. Når Rema-kjeden hiver ut underleverandører og setter de gjenværende under press, kaller de det bestevennstrategi.

Svadaen er som klesmoten: Den skifter fort. Så stålsett deg, det kommer snart noe nytt. Men du kan trygt gå ut fra at gamle slagere som satsingsområde, målsetting, problematikk, tilgjengeliggjøring, fremoverlent og kvalitetsmessig fortsatt signaliserer at nå, nå er skribenten i ferd med å rote det til for seg.

Igjen.

Som Shakespeare kanskje sa: The Devil wears svada.

Likte du tipset?

Å ta regi kan handle både om å ta styringa, og å la seg styre. «Ta regi» skal være den gode assistenten når du vil hjelpe andre med å formulere seg.

På de 220 sidene finner du også verktøy som gjør at dine egne tekster kan få flere lesere.

For visst må du bruke knep for å få leseren på kroken. Det er ikke lureri. Tvert imot mener jeg at vi må gi seriøse tekster den ekstra dytten de fortjener.

Slik frister innholdet flere. Publikum får lese noe med substans, framfor å skulle velge bare blant alt tøvet som moderne medier er stappfullt av.

Lars Aarønæs

Forfatter av av en rekke Skriv bedre-bøker